Dit is de website van de ”Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving

Ons postadres is het adres van de secretaris, Natuurschoonweg 7a, 9312 PJ Nietap
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 40045951

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld de informatie die benodigd is voor het invullen van de diverse formulieren op deze site)

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik van de (leden)administratie van onze vereniging.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, en al helemaal niet voor commerciële doeleinden.
Als u meer wilt weten over hoe wij als vereniging om gaan met uw privacy lees dan onze privacy verklaring.

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van natuurschoon-nietap.nl wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van natuurschoon-nietap.nl combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door in de instellingen van uw browser het gebruik van cookies uit te schakelen.  

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers natuurschoon-nietap.nl gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe natuurschoon-nietap.nl gebruikt wordt, om rapporten over natuurschoon-nietap.nl aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de secretaris:

Over communicatie per e-mail
Alleen als U expliciet aangegeven heeft dat u e-mail van ons wilt ontvangen (bijvoorbeeld door u in te schrijven voor onze mailinglijst of de nieuwsbrief) ontvangt u email van ons.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal onze vereniging alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig.

Onze vereniging kan de bezoekersinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met onze vereniging, op het hierboven vermelde adres van de secretaris.