Het bestuur organiseert in samenwerking met de Bosgroep een informatiebijeenkomst over de projectplannen en de aanpassingen daarop, die het bestuur wil gaan voorleggen aan de leden. Wij willen u van harte uitnodigingen voor deze informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 17 februari 2017 in het Natuurschoonbos (voorste gedeelte). De start is om 14.00 uur op het parkeerterrein aan de Vagevuurselaan. Er zal middels een korte wandeling een inhoudelijke toelichting gegeven worden op de plannen. Tijdens deze toelichting kunt u vragen stellen en is er ruimte voor discussie. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 15.30 uur.

De aanleiding voor het opstellen van projectplannen

De aanleiding voor het opstellen van de projectplannen is het 'programma Terheijl' van de gemeente Noordenveld. De gemeente Noordenveld heeft in het programma Terheijl subsidie beschikbaar gesteld voor herstel en versterking van het landschap in het gebied tussen Roden en Nietap. Deze subsidie stelt de vereniging in staat om een flinke stap te maken om achterstallig onderhoud te verrichten en het aanzien van het gebied te verbeteren. Daarnaast leveren we hierdoor een prachtige bijdrage aan de ontwikkeling van Landgoed Terheijl.

Vier projectplannen

Er zijn vier projectplannen uitgewerkt. Deze projectplannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Bosgroep en de gemeente Noordenveld. Bij het uitwerken van de plannen heeft het bestuur zo veel mogelijk rekening proberen te houden met de opmerkingen/adviezen van de ecoloog van de Bosgroep en onze klankbordleden. De vier projectplannen zijn:
1. Het herstel en verbeteren van de lanen, waaronder ook het voorstel tot vernieuwen van de laan naar de mr. Posthumabank, 
2. Het zichtbaar maken van de Zwarte Ryth,
3. Het verbeteren van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het Vagevuur.
4. Het geven van een kwaliteitsimpuls aan de Toutenburgsingel.

Een beknopt overzicht van de projecten en de inhoud is te vinden op deze website.

Hoe verder?

Tijdens een nog nader in te plannen ALV (maart/april) zal een concreet voorstel voor akkoord worden voorgelegd aan de leden.
Het bestuur kan dat voorstel nog wijzigen indien deze informatie-bijeenkomst of nadere discussie daar aanleiding toe geeft.

Pas na een akkoord voor de plannen kunnen met de gemeente Noordenveld afspraken gemaakt worden over de subsidie en het vervolg. Voordat begonnen kan worden met de uitvoering van de plannen, zullen eventueel te verwijderen bomen gemerkt moeten worden. Ook daarbij zullen wij u uitnodigen om wensen kenbaar te maken of kennis te nemen van de motivatie voor het verwijderen van bepaalde bomen. Wij hopen dat er door de gekozen werkwijze een breed draagvlak ontstaat voor de projecten.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid bijzonder op prijs en hoopt u graag te zien op 17 februari 2017.