Op zaterdag 18 maart 2017 organiseert het bestuur voor alle leden en belangstellenden een vervolg op de informatiebijeenkomst van 17 februari jl. over de op stapel staande projecten. Op het programma staat dit keer een toelichting op het project ‘kwaliteitsimpuls Toutenburgsingel’ en een vervolg op (de uitleg van) het ‘Lanenplan’. Deze onderwerpen zijn bij de vorige rondgang/toelichting nog niet (voldoende) aan de orde gekomen. De start is om 10.00 uur aan het begin van de Toutenburgsingel bij de kruising met de JP Santeeweg/De Zulthe. Net als tijdens de vorige bijeenkomst is er weer voldoende ruimte tot vragen stellen en discussie.

Het verslag van de informatiebijeenkomst van 17 februari 2017 en een toelichting op de projecten staan op de website.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid opnieuw bijzonder op prijs en hoopt u graag te zien op zaterdag 18 maart 2017!