Op de ledenvergadering van afgelopen donderdag 13 juli 2017 hebben de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden in overgrote meerderheid vóór de projectplannen in Natuurschoonbos gestemd. Nu is er dus écht werk aan de winkel. De verschillende betrokken partijen; de leden, gemeente, bosgroep & omwonenden moeten geïnformeerd worden, er moeten afspraken met de gemeente gemaakt worden over de voorwaarden en andere details van de subsidieverstrekking en de uit te voeren werkzaamheden moeten in meer detail uitgewerkt en afgesproken worden met de aannemers vóór er met het werk begonnen kan worden. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het vormen van een groep van leden en/of ter zake deskundigen die het bestuur zal adviseren op de details van de wel of niet te kappen en/of te vervangen bomen. Uit de vergadering hebben zich meteen al een aantal leden voor die belangrijke taak gemeld, maar de oproep daartoe zal ook onder de rest van de leden gedaan worden.

Het verslag van deze en de vorige vergadering zal op korte termijn onder de leden verspreid worden.