Blessen tbv de boomveiligheidscontroleBlessen tbv de boomveiligheidscontrole

Langs alle lanen, paden en bosranden in ons bos vindt momenteel een boomveiligheidscontrole plaats. Als eigenaar van een publiek toegankelijk bos heeft onze vereniging namelijk een algemeen geldende zorgplicht voor de veiligheid van wandelaars en andere passanten. Uit deze zorgplicht komt onder meer voort dat onze bomen periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Bij deze controle wordt gebruikt gemaakt van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Indien er tijdens deze boomveiligheidscontrole gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken. De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd door de firma Erenstein uit Roden.

Alle bomen waar iets mee aan de hand is worden met gele verf gemarkeerd (en hier en daar rood). Langs sommige paden staat het daardoor vol met deze 'blessen'. Na afloop van de controle zal een rapportage opgeleverd worden van alle bomen waar iets aan moet gebeuren. Soms betreft dat het verwijderen van dood hout, soms ook zal een complete boom verwijderd moeten worden. Een bles aan de voet van een boom betekend dat deze de komende jaren gecontroleerd moet worden. Een blauwe stip staat voor 'bijzonder', vaak omdat er holen of nesten in zitten. Aan de markeringen op de bomen is zonder de bijbehorende rapportage voor een leek verder nauwelijks te bepalen wat er moet gebeuren. Trek dus niet meteen de conclusie dat er grootschalige kaalslag op stapel staat, wel dat er héél veel onderhoud nodig is om ons bos weer veilig te maken voor wandelaars!