Op 17 januari 2018 zijn de notulen van de ALV van 13 december 2017 naar de leden verstuurd. Als bijlage bij het verslag is onder andere een vergelijk tussen de oude en nieuwe begroting van de projectplannen bijgevoegd. De plannen zoals die gepresenteerd zijn aan de leden in de vergaderingen van juli 2017 en de naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden bijgewerkte plannen van augustus 2017 staan ter informatie op de website bij de andere informatie over de projecten.