24-02-2018 - Zoals eerder aangegeven vond afgelopen maand langs alle lanen, paden en bosranden in ons bos een boomveiligheidscontrole plaats. Deze controle is rechtstreeks in opdracht van het bestuur uitgevoerd door een partij die verder geen enkel belang heeft in ons gebied. We hebben ondertussen de rapportage over deze controle ontvangen. Ons gevoel dat er veel onderhoud nodig is om ons bos weer veilig te maken voor wandelaars blijkt meer dan waarheid!

Er zijn in totaal 2.663 bomen gecontroleerd. Dit is een enorm aantal maar het is goed om te beseffen dat dit nog slechts de bomen binnen de 'invloedsfeer' (binnen de valafstand) van de paden in ons bos zijn. Buiten die invloedsfeer staat een veelvoud aan bomen die niet gecontroleerd zijn. Dat is voor de veiligheid ook niet nodig. Van alle gecontroleerde bomen hebben volgens de rapportage in totaal 389 bomen in ons bos potentieel gevaarlijke structurele tekortkomingen of aantastingen, of 'ze verkeren domweg in een slechte conditie'. Er wordt aangeraden deze bomen te vellen. Een viertal bomen moet met spoed worden geveld in verband met instabiliteit of breukgevaar. (Daar is al actie op genomen!) Bij 2.144 bomen zijn slechts dode of verzwakte takken in de kronen aangetroffen. De veiligheid kan daar volgens de rapportage op een eenvoudige manier worden hersteld door de bomen te snoeien. Aan 88 bomen zijn wel mankementen vastgesteld, maar het vellen van de bomen is nog niet noodzakelijk. Hier wordt wel geadviseerd om de ontwikkeling van de bomen goed in de gaten te houden. 

De gecontroleerde bomen zijn op verschillende manieren gemarkeerd. Bomen die werden aangemerkt om te vellen zijn gemarkeerd met een gele stip op ooghoogte. Langs de lanen in het 'voorste bos' gaat dat om 120 exemplaren. Op de Maatlanden en langs het fietspad om 155 exemplaren. Langs de Zwarte Ryth 64, bij het Vagevuur 13, langs de Toutenburgsingel 19 en bij de Ronde Vijver 18. Bomen die volgens de rapportage nog niet hoeven te worden geveld, maar wel regelmatig moeten worden gecontroleerd, zijn gemarkeerd met een gele stip op de stamvoet. Bij enkele bomen is een H op de stamvoet gezet. In deze bomen zijn holtes te vinden, die mogelijk in gebruik zijn bij holen bewonende dieren. Merk op dat het bestuur de aanwijzingen uit de boomveiligheidscontrole zeer serieus neemt, zeker omdat het om de veiligheid in ons bos gaat, maar dat het in alle gevallen aan het bestuur is om een besluit over het vellen van bomen te nemen. Deze besluiten worden in de rondes met de bomengroep en de Bosgroep genomen.

De volledige boomveiligheidsbeoordeling is overigens aan de leden van de 'bomengroep' verstrekt zodat deze gebruik kan maken van de resultaten van de controle bij de rondes door het bos met het bestuur en de Bosgroep. De consequenties van de boomveiligheidscontrole worden meegenomen in de projectwerkzaamheden die dit jaar worden uitgevoerd.