16-03-2018 - Waarom worden er ook weer werkzaamheden rond het Vagevuur uitgevoerd?

Een belangrijke reden voor alle werkzaamheden is om het Vagevuur zijn karakteristieke open uiterlijk en omgeving terug te geven. Het Vagevuur is een Pingo ruïne. Ooit is deze Pingo in een open, toendra-achtige omgeving ontstaan. De mens heeft er bos omheen gepoot en de houtwal langs het weiland laten ontstaan. Door de bomen op de randen te verwijderen krijgen struiken meer ruimte en komt er meer licht en lucht in de rand. Dit levert meer biodiversiteit op. Door verschillen in vocht, belichting, tijden van bloeien, ontstaat variatie in vlinders, bijen en andere insecten en daarmee ook weer in vogels.

We willen bovendien ook de instroom van voedselrijk water vanuit het weiland naar het Vagevuur blokkeren door het slootje te verondiepen en ruimer om het Vagevuur heen te laten lopen. De meststoffen uit het weiland komen de waterkwaliteit van de pingo namelijk niet ten goede. De werkzaamheden passen ook bij het plan om ons nieuw verworven weiland aan de zuidkant van het Vagevuur om te vormen naar natuurlijk grasland met een mooie overgang naar het Vagevuur. 

De werkzaamheden die nu uitgevoerd worden bieden de mogelijkheid om komende zomer al een goed begaanbaar vlonderpad aan de noordkant van het Vagevuur aan te leggen. De problemen met jaarlijkse overstromingen van dit stukje Drentepad zijn dan verleden tijd.

Enige overlast en een tijdelijk ernstig verstoord beeld is helaas onvermijdelijk. Vrij grootschalige boswerkzaamheden zien er nou eenmaal niet fraai uit en geven veel modder en troep! Met de vrijwilligers van Natuurschoon zijn werkzaamheden van deze omvang echter niet te behappen. We zullen wel proberen om alles voor de zomer weer een beetje netjes te krijgen.