17-07-2018 - Aanstaande maandag 16 juli zullen de werkzaamheden in Natuurschoonbos beginnen. De firma Noest, specialist in de bosbouw en boomverzorging, zal op twee plaatsen tegelijk aan het werk gaan. Bij de Zwarte Ryth en bij het Vagevuur.

Bij het Vagevuur worden eerst de vers opschietende loten rond de waterkant geklepeld. Aansluitend op die werkzaamheden begin men aan de werkzaamheden voor het leggen van het knuppelpad ten noorden van het Vagevuur. Tegelijk wordt het resterende uitrijwerk van de bomen die in de winter geveld zijn uitgevoerd. Het stamhout zal langs de Toutenburgsingel opgestapeld worden.

Bij de Zwarte Ryth begint Noest met het vellen van de bomen die daar geblest zijn. Het hout zal langs de laan naar de Meester Posthumabank opgestapeld worden. Meteen na het vellen van bomen zal het snoeiwerk uitgevoerd worden. Aansluitend, waarschijnlijk half Augustus, begint de firma Zoutman met het uitbaggeren van de Zwarte Ryth en de Ronde Vijver, het ophogen van de bruggetjes en het herstel van paden en lanen.

De ecologische begeleiding van de werkzaamheden is in handen van Johannes Tonckens. Johannes werkt voor de aannemers uit om de kwetsbare vegetatie en bijzondere flora en fauna in het veld te markeren. In overleg met de Bosgroep kan Johannes werkzaamheden stil leggen of op een andere manier uit laten voeren als de natuurwaarden geweld aan gedaan wordt.

Noest en Zoutman werken de komende maanden achter elkaar aan in achtereenvolgens het Voorste Bos (bij Nietap), de Maatlanden (bij Roden) en de Toutenburgsingel. Daarbij worden de paden steeds als laatste hersteld.

We proberen om de overlast van de werkzaamheden tot het minimum te beperken. Heeft u nog vragen over de werkzaamheden dan horen wij dat graag!

Contactpersonen

Opdrachtgever voor de werkzaamheden is de Vereniging ‘Natuurschoon’. Projectleider is mw. Gerry Bulten van de Bosgroep. De Bosgroep voert namens de vereniging de directie over de uit te voeren werkzaamheden. Als contactpersoon gedurende de uitvoering van werkzaamheden en voor overleg ‘in het veld’ is mw. Marieke van Straaten van de Bosgroep beschikbaar. Leden en omwonenden kunnen voor meer informatie of uitleg van de uit te voeren werkzaamheden terecht bij voorzitter Teus Korevaar of bij projectsecretaris Tjerk Vonck.

Marieke v. Straaten, Bosgroep, 06 55483403
Gerry Bulten, Bosgroep, 06 23601067
Johannes Tonckens, Ecoloog, 06 23040548
Teus Korevaar, Voorzitter, 06 53882024
Tjerk Vonck, projectsecretaris, 06 54366783