29-11-2018 - Een miezerige winterdag vandaag, maar prima weer om bomen te poten! Gisteren stonden er nog rijen kale boompalen, maar vandaag (29 november) zijn er meer dan honderd nieuwe Inlandse Eiken de grond in gegaan langs de Toutenburgsingel.
Met deze aanplant zijn zoveel mogelijk van de gaten die bij de recente dunning maar ook al de afgelopen tientallen jaren in de oude singel ontstaan zijn opgevuld met nieuwe bomen. Bij de aanplant van de nieuwe bomen is er voor gezorgd dat de bomen direct langs het berijdbare deel het laanbeeld versterken. Er worden deze week nog meer Eiken gepoot, en op enkele plaatsen wordt de begroeiing van de singel ecologisch versterkt door het aanplanten van Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos, Lijsterbes, etc… Tot nu toe stonden er voornamelijk hazelaars.