05-12-2018 - Met het aanplanten van Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos en Lijsterbes langs de Toutenburgsingel is weer een belangrijk stuk werk in ons bos afgerond. Met alle nieuwe eiken en deze nieuwe struikjes heeft de singel alle kans om zich de komende jaren mooi te ontwikkelen. In totaal zijn er 250 nieuwe struikjes aangeplant. Allemaal soorten die in onze omgeving en langs deze singel goed passen. De diverse soorten zorgen op termijn voor een voor vogels en andere dieren veel aantrekkelijker omgeving. En het is nog mooi ook!