07-09-2019 - Afgelopen week hebben Teus en Tjerk het derde en laatste verslag over de in ons bos uitgevoerde projecten aangeboden aan Janine Hogeman, vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld. De gemeente heeft samen met de provincie Drenthe en de Regio Groningen-Assen middels een behoorlijke subsidie de omvangrijke werkzaamheden die we uitgevoerd hebben aan de Lanen, de Zwarte Ryth, het Vagevuur, de Toutenburgsingel en de Ronde Vijver mogelijk gemaakt. Het feestje hebben we in Mei al gevierd, maar nu zijn de werkzaamheden dan ook echt klaar. Het verslag laat zien dat alle geplande werkzaamheden uitgevoerd zijn en da alles netjes binnen de begroting is gebleven. Vol vertrouwen hebben we de gemeente dan ook gevraagd om de laatste tranche van de subsidie aan de vereniging uit te betalen.

Wat vooral niet onvermeld mag blijven is dat de leden en bestuurders van de vereniging Natuurschoon bijna 1700 manuur aan werkzaamheden hebben bijgedragen! Vele uren van het bestuur en de projectgroep voor overleg in de jaren van voorbereiding, voor het schrijven van de plannen, het maken van de begroting en dergelijke, maar ook vele uren in het bos met de aannemers, ecologen en de vele vrijwilligers die allerlei voorbereidende en opruimwerkzaamheden uitgevoerd hebben. Hulde aan iedereen!!  

Het verslag is voor iedereen beschikbaar op deze website. In dit verslag zijn de financiën en dergelijke niet opgenomen. In de ledenvergaderingen komt die informatie natuurlijk wel op tafel!