Een Pingo ontstaat doordat een grote ijslens smelt en een krater-achtig meertje achter laat.Een Pingo ontstaat doordat een grote ijslens smelt en een krater-achtig meertje achter laat.In het vakblad Natuur, Bos en Landschap is een aardig artikel verschenen over pingo's in Drenthe. Mogelijk zijn er wel 2500 pingo's in Drenthe en omgeving, waarvan ons Vagevuur er één is. In het artikel wordt over het ontstaan van de Pingo's geschreven, maar ook over de archeologische en cultuurhistorische waarde van deze landschapselementen.

Dit en dergelijke artikelen geven ons waardevolle informatie over het beheer van het Vagevuur: "Het beheer van pingo’s levert vaak andere dilemma’s en beheervraagstukken op dan bij ‘gewone’ watertjes. In landbouwgebieden liggen ze soms gewoon in de weilanden of akkers als ondiepe depressies of zijn het kleine natuurterreintjes, nauwelijks groter dan de omvang van de pingoruïne zelf. Problemen hier zijn het ploegen en de voedselrijkdom van het afstromend regenwater.

Idealiter heeft een pingoruïne een randwal. Deze vormt zich als een pingo in verval raakt en de grondmassa die de ijslens bij het ontstaan naar boven drukte, langzaam naar beneden glijdt. Een nog intacte randwal, een kernkarakteristiek van een pingo, heeft consequenties voor het beheer. Door de bomen op de randen te verwijderen, krijgen struiken meer ruimte en komt er meer licht en lucht in de rand. Dit levert meer diversiteit op, door verschillen in vocht, belichting, tijden van bloeien, variatie in vlinders, bijen en andere insecten en daarmee ook weer in vogels. Maar door het bijzondere karakter van de randen kunnen de bomen hier niet met groot materieel worden gesnoeid".

In Natuurschoon lijken we op de goede weg te zijn met voorzichtige plannen om de instroom van voedselrijk water vanuit ons nieuw verworven weilandje te blokkeren (bijvoorbeeld door een slootje ruim(er) om het Vagevuur heen te laten lopen) en met het beheer van de randen van het Vagevuur met behulp van de handkracht van onze vrijwilligers!