Projectnieuws

30-08-2018 - De firma Zoutman is begonnen met het herstel van de eerste paden in het bos, rond de Zwarte Ryth. De zachte en natte plekken in de paden worden uitgegraven en vervolgens wordt het geheel gevuld en geëgaliseerd met woudzand; leemhoudend zand. Het geheel zal zich op termijn weer verdichten tot een stevig en goed beloopbaar pad. Er zijn ook enkele bruggetjes hersteld, nieuwe bruggetjes geplaatst en wat slootjes uitgehaald! Goed werk!

30-08-2018 - Een paar weken geleden zijn de baggerwerkzaamheden van de Ronde Vijver en de Zwarte Ryth afgerond. Het slib ligt op een weilandje te composteren tot het verder verwerkt kan worden. Ook de vel werkzaamheden in de Toutenburgsingel en rond de Maatlanden (de zuidelijke helft van ons bos) zijn klaar. Het hout ligt opgestapeld in de Meester Posthumalaan en de Toutenburgsingel. Dit wordt zo snel mogelijk afgevoerd zodat dit de komende werkzaamheden niet in de weg ligt. (Als iemand nog brandhout wil hebben moet je snel zijn!) Langs de singel is overal een brede strook van de ondergroei afgezaagd met een forrestcutter, en niet geklepeld, zodat er maar weinig troep (mulch) achter gebleven is. De komende jaren zorgen we er door regelmatig maaien/klepelen voor dat hier een bredere grasberm ontstaat. In de singel is nu meer dan voldoende ruimte om een heleboel nieuwe eiken te poten.
We zijn ook erg tevreden over de werkzaamheden in de meest zuidelijke beukenlaan op de Maatlanden. Er zijn veel met elkaar concurrerende bomen uit gehaald, maar toch is het aanzicht van de laan goed behouden gebleven! 

Vorige week is ook een telling gedaan van alle te snoeien bomen. In totaal zullen er de komende weken meer dan 1800 bomen gesnoeid worden. Daarbij worden raar uitgroeiende takken en vooral veel dood hout verwijderd. Nog ff doorbijten dus, en dan zijn de werkzaamheden al snel klaar!

01/08/18 - De velwerkzaamheden in de noordelijke helft van het Voorste Bos zijn klaar. Via het Hertenhok en de Camping is Noest richting de Ronde Vijver getrokken. Men heeft ook het vlonderpad bij het Vagevuur af gemaakt. Firma Zoutman is grotendeels klaar met het baggeren. Er zijn ook al een aantal bruggetjes opgehoogd. Vrijdag wordt veel van het werk in het Voorste Bos afgerond. Via de Toutenburgsingel wordt dan de oversteek naar de Maatlanden gemaakt.

26/07/18 - De werkzaamheden rond de Zwarte Ryth naderen hun eind. De firma Noest rond haar werk daar deze week af. Men trekt verder rond het Hertenhok en dan richting de Camping. Zoutman is al een paar dagen aan het baggeren in de Ryth de Ronde Vijver. Door het droge weer verloopt dat werk zeer voorspoedig. Op de foto's ronden opa en kleinzoon Zoutman het werk in de vijver af. (Kleinzoon van 12 in de graafmachine!) Het vlonderpad bij het Vagevuur is ook bijna af. Noest heeft de laatste stammen en rommel daar opgeruimd. Zoutman zal daar wel snel bezig gaan met het frezen van stobben, het uithalen van de sloot en het herstel van de paden. Los van al deze werkzaamheden werden vandaag ook de weides gemaaid. Eén keer per jaar maaien past in het ecologisch beheer en het bevorderen van de kruidenrijkdom.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar het werk wat momenteel in ons bos plaats vindt is echt gevaarlijk voor omstanders. Om de haverklap komen er bomen naar beneden. Er wordt rond gereden met zware machines, dikke en lange stammen en zware karren hout. Het is ECHT niet de bedoeling dat omstanders tijdens de werkzaamheden een kijkje komen nemen. De bordjes verboden toegang hangen er niet voor niets! De afzettingen met rood witte linten geven écht aan dat je er niet langs mag. We vragen iedereen om deze aanwijzingen te respecteren. Dat iedereen eens wil kijken wat er allemaal gebeurd is heel begrijpelijk, maar doe dat dan ná werktijd; na 1600 uur en als er geen machines meer rond rijden.  - Het Bestuur.

17-07-2018 - Aanstaande maandag 16 juli zullen de werkzaamheden in Natuurschoonbos beginnen. De firma Noest, specialist in de bosbouw en boomverzorging, zal op twee plaatsen tegelijk aan het werk gaan. Bij de Zwarte Ryth en bij het Vagevuur.

Bij het Vagevuur worden eerst de vers opschietende loten rond de waterkant geklepeld. Aansluitend op die werkzaamheden begin men aan de werkzaamheden voor het leggen van het knuppelpad ten noorden van het Vagevuur. Tegelijk wordt het resterende uitrijwerk van de bomen die in de winter geveld zijn uitgevoerd. Het stamhout zal langs de Toutenburgsingel opgestapeld worden.

Bij de Zwarte Ryth begint Noest met het vellen van de bomen die daar geblest zijn. Het hout zal langs de laan naar de Meester Posthumabank opgestapeld worden. Meteen na het vellen van bomen zal het snoeiwerk uitgevoerd worden. Aansluitend, waarschijnlijk half Augustus, begint de firma Zoutman met het uitbaggeren van de Zwarte Ryth en de Ronde Vijver, het ophogen van de bruggetjes en het herstel van paden en lanen.

De ecologische begeleiding van de werkzaamheden is in handen van Johannes Tonckens. Johannes werkt voor de aannemers uit om de kwetsbare vegetatie en bijzondere flora en fauna in het veld te markeren. In overleg met de Bosgroep kan Johannes werkzaamheden stil leggen of op een andere manier uit laten voeren als de natuurwaarden geweld aan gedaan wordt.

Noest en Zoutman werken de komende maanden achter elkaar aan in achtereenvolgens het Voorste Bos (bij Nietap), de Maatlanden (bij Roden) en de Toutenburgsingel. Daarbij worden de paden steeds als laatste hersteld.

We proberen om de overlast van de werkzaamheden tot het minimum te beperken. Heeft u nog vragen over de werkzaamheden dan horen wij dat graag!

Contactpersonen

Opdrachtgever voor de werkzaamheden is de Vereniging ‘Natuurschoon’. Projectleider is mw. Gerry Bulten van de Bosgroep. De Bosgroep voert namens de vereniging de directie over de uit te voeren werkzaamheden. Als contactpersoon gedurende de uitvoering van werkzaamheden en voor overleg ‘in het veld’ is mw. Marieke van Straaten van de Bosgroep beschikbaar. Leden en omwonenden kunnen voor meer informatie of uitleg van de uit te voeren werkzaamheden terecht bij voorzitter Teus Korevaar of bij projectsecretaris Tjerk Vonck.

Marieke v. Straaten, Bosgroep, 06 55483403
Gerry Bulten, Bosgroep, 06 23601067
Johannes Tonckens, Ecoloog, 06 23040548
Teus Korevaar, Voorzitter, 06 53882024
Tjerk Vonck, projectsecretaris, 06 54366783