Projectnieuws

05-12-2018 - Met het aanplanten van Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos en Lijsterbes langs de Toutenburgsingel is weer een belangrijk stuk werk in ons bos afgerond. Met alle nieuwe eiken en deze nieuwe struikjes heeft de singel alle kans om zich de komende jaren mooi te ontwikkelen. In totaal zijn er 250 nieuwe struikjes aangeplant. Allemaal soorten die in onze omgeving en langs deze singel goed passen. De diverse soorten zorgen op termijn voor een voor vogels en andere dieren veel aantrekkelijker omgeving. En het is nog mooi ook!

29-11-2018 - Een miezerige winterdag vandaag, maar prima weer om bomen te poten! Gisteren stonden er nog rijen kale boompalen, maar vandaag (29 november) zijn er meer dan honderd nieuwe Inlandse Eiken de grond in gegaan langs de Toutenburgsingel.
Met deze aanplant zijn zoveel mogelijk van de gaten die bij de recente dunning maar ook al de afgelopen tientallen jaren in de oude singel ontstaan zijn opgevuld met nieuwe bomen. Bij de aanplant van de nieuwe bomen is er voor gezorgd dat de bomen direct langs het berijdbare deel het laanbeeld versterken. Er worden deze week nog meer Eiken gepoot, en op enkele plaatsen wordt de begroeiing van de singel ecologisch versterkt door het aanplanten van Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Vlier, Gelderse roos, Lijsterbes, etc… Tot nu toe stonden er voornamelijk hazelaars. 

19-11-2018 - De laan naar de Meester Posthuma bank krijgt de komende weken zijn welverdiende opknapbeurt. Als eerste is de duiker waar de Zwarte Ryth door heen stroomt gerepareerd. Momenteel is men bezig om het pad te vernieuwen. De laan zal recht door getrokken worden tot aan de bank. Voor de bank komt een afslag naar de camping. De zichtlijn zal weer veel meer dan de afgelopen jaren op de majestueuze bank gericht worden. Er worden betonbandjes geplaatst waar de nieuwe deklaag van Schots Graniet tussen gestort kan worden. De sloten worden geschoond, de bermen gerepareerd en op afschot gelegd. Eind november zullen de werkzaamheden klaar zijn.

09-10-2018 - Afgelopen vrijdag 5 oktober heeft de firma Noest het snoeiwerk op de Maatlanden (bijna) afgerond. Er resteert nog een beetje werk langs een smal pad waar men met de hoogwerker niet uit de voeten kon. Zo komt aan alle overlast en herrie langzamerhand een eind. Vrijdag is men in de Toutenburgsingel aan het werk gegaan. In de loop van volgende week volgt het laatste snoeiwerk rond het Vagevuur en langs het fietspad!

06-09-2018 - Het snoeiwerk in het bos is begonnen. In totaal zullen er de komende maanden meer dan 1800 bomen gesnoeid worden. Daarbij worden raar uitgroeiende takken en vooral veel dood hout verwijderd. De uitgesnoeide takken zullen op kleine hoopjes langs de lanen gelegd worden tot het er genoeg zijn om te versnipperen. De planning is om er 40 tot 50 per dag te snoeien, dus we hebben nog geruime tijd te maken met wat overlast...

05-09-2018 - Het hekwerk rond de Ronde Vijver is af! Wij vinden het erg mooi geworden.

30-08-2018 - Rond de Ronde Vijver wordt een nieuw hek gemaakt. Prikkeldraad past daar niet, maar er is wel een hek nodig om de randen van de wal rond de vijver heel te houden. Het wordt een mooie opvolger van het oude houten hek uit begin van de vorige eeuw, maar net even wat robuuster en moderner.

De jongens van Noest doen super werk!!