Vereniging Natuurschoon

Het 'Natuurschoonbos' tussen Nietap en Roden is eigendom van de Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving, kortweg 'Natuurschoon Nietap'. Alle leden van de vereniging dragen samen de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het gebied. De vereniging heeft ongeveer 200 leden. Een redelijk aantal leden is als vrijwilliger actief in het bos. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ongeveer 6 personen.

Leden en Begunstigers

De vereniging Natuurschoon kent leden en begunstigers. 

De leden van de vereniging dragen samen de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het gebied. Dus als u mee wilt denken en beslissen over het wel en wee van ons mooie stukje Natuurschoon, meldt u zich dan aan als lid. Iedereen kan lid worden van de Vereniging Natuurschoon. Als lid van de vereniging wordt u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergaderingen, en heeft u stemrecht. De vereniging heeft ongeveer 150 leden.

U kunt er ook voor kiezen om begunstiger (donateur) te worden. Als begunstiger staat u op wat meer afstand van de vereniging. Begunstigers worden geïnformeerd over allerlei actuele zaken rondom het bos en de vereniging, maar hebben geen stemrecht. De vereniging heeft ongeveer 65 begunstigers. Als u mee wilt helpen het beleid van de vereniging te ontwikkelen, en als u mede wilt bepalen wat er in het bos gaat gebeuren, dan kunt u beter lid worden van de vereniging.

Van zowel de leden als de begunstigers wordt verwacht dat zij achter de doelstellingen van de vereniging staan. Van de leden wordt gevraagd dat zij, zoals te lezen in het Huishoudelijk Reglementop de (algemene) ledenvergadering aanwezig zijn en dat zij, voor zover mogelijk, in voorkomende gevallen beschikbaar zijn voor klussen en onderhoud aan de eigendommen van de vereniging.

Af en toe is er een gezellige bijeenkomst voor begunstigers en leden. Deze bijeenkomst, veelal in de vorm van een excursie door het bos, stelt een bepaald thema of toelichting op werkzaamheden in het bos aan de orde.

Doel

De statuten van de vereniging schrijven in artikel 2 over het doel van de vereniging:

  1. De vereniging heeft ten doel het behoud van het in bezit van de vereniging zijnde natuurschoon voor Nietap, Leek en omstreken, in de ruimste zin van het woord.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door de aankoop van grond en door de aanleg, aanplant en onderhoud van bossen. De toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door aanleg en onderhoud van wandel- en fietspaden, voor zover de natuurwaarde daardoor niet wordt benadeeld of bedreigd. 

Klik hier voor de volledige statuten van de vereniging (PDF).