Minimaal 1 keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden in "De Waag" in Nietap. Alle leden van de Vereniging worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze ALV krijgen de leden niet alleen terugkoppeling van het bestuur van de Vereniging over het uitgevoerde beleid, maar is het één van de momenten waarop zij hun vragen, zorgen en suggesties in kunnen brengen.