In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vertellen we u graag hoe we als vereniging om gaan met uw privacy.

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer u lid of begunstiger wordt van de Vereniging Natuurschoon, worden uw persoonsgegevens vastgelegd. De Vereniging Natuurschoon gebruikt uw gegevens om leden en begunstigers te informeren over het werk van de vereniging. Wij delen uw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Vereniging Natuurschoon uw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Vereniging Natuurschoon gegevens van u:

  • Wanneer u lid of begunstiger wordt, om u te kunnen informeren over de betaling van de contributie of donatie.
  • Om leden/begunstigers rechtstreeks op de hoogte te houden van alles wat te maken heeft met de vereniging en het Natuurschoonbos.

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt de Vereniging Natuurschoon gegevens van leden en begunstigers.
De Vereniging Natuurschoon verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer en geslacht, en eventueel een e-mailadres ten behoeve van het digitaal versturen van informatie.

Gegevens wijzigen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen per e-mail, voorzien van naam en adres. Uw e-mail kunt u richten aan de

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

U kunt zich op onze website abonneren op de nieuwsbrieven van de Vereniging Natuurschoon. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Uw e-mail met een verzoek daartoe kunt u richten aan de

Wijzigen van privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de Vereniging Natuurschoon te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.