In een vereniging als die van ons is altijd wel wat te doen. Je kan als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken in het bos, maar je kan ook helpen door één van de bestuurstaken op je te nemen. Er is altijd wel ruimte voor nieuw bloed in het bestuur. Je bent van harte welkom om je als lid van het bestuur in te zetten voor het beheer en voortbestaan van het Natuurschoon bos. 

We vergaderen als bestuur ongeveer één keer per maand op een doordeweekse avond. Liever wat vaker en korter dan te weinig en te lang. Soms handelen we praktische zaken per e-mail af. Vergaderingen zijn tegenwoordig vaak online, met Teams. We helpen je op weg met dergelijke zaken, maar je moet je verder goed kunnen redden met digitaal werken. Agenda's en stukken staan 'in de Cloud'.

We werken samen en delen de verantwoordelijkheden, maar iedereen heeft wel zijn eigen taken en werkzaamheden. Je moet dus goed in staat zijn om op een bepaald onderwerp zelfstandig de kar te trekken en tot concrete resultaten te komen. Op cruciale punten stem je vooraf goed af met de rest van het bestuur. Besluiten nemen we samen. Actiepuntjes zijn er om weg te werken, niet om voor je uit te schuiven. Het werk als bestuurslid is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

We verwachten dat je de doelstellingen van de vereniging kent en uitdraagt. Affiniteit met ons werk voor en in de natuur is belangrijk. We verwachten dat je op een opbouwende manier meedenkt over het spanningsveld tussen natuurbeheer en het streven naar meer biodiversiteit aan de ene kant, en het gebruik van ons bos voor recreatie, sport en ontspanning aan de andere kant. Je hebt oog voor een praktische aanpak van beheer zoals die in een organisatie met veel vrijwilligers nodig is. Als het niet kan zoals het moet, dan mag het zoals het kan.

We hebben de gewoonte om nieuwe bestuursleden geruime tijd in het bestuur mee te laten draaien voor je daadwerkelijk benoemt wordt. Zo weten we wederzijds goed wat voor vlees we in de kuip hebben. In deze inwerkperiode draai je volwaardig mee in het bestuur. Voor cruciale posities als die van de penningmeester kan een antecedenten onderzoek of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van toepassing zijn.

Als bestuurslid lever je bovenal een waardevolle bijdrage aan het beheer en onderhoud van ons bos. Je geeft een erfenis die in de afgelopen honderd jaar is opgebouwd door aan een nieuwe generatie leden, vrijwilligers en omwonenden van Natuurschoon. Je bent hoeder van een belangrijk stuk geschiedenis in onze omgeving.

Lijkt dit je wat? Twijfel je? Heb je vragen? Wil je eerst kennis maken? We zijn graag bereid een en ander toe te lichten. Voor nadere informatie kan je terecht bij secretaris Alex van der Kloet via 06-36002128 of per mail op .

Je kan natuurlijk ook contact opnemen met een van de andere bestuursleden