Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is hier te lezen.