Als u geen lid of begunstiger wilt worden, kunt u de Vereniging en hiermee ook het Natuurschoonbos steunen door een eenmalige donatie te geven.

De Vereniging Natuurschoon is door de belastingdienst aangemerkt als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI)

Als u een gift (donatie) doet, mag u die misschien aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

U kunt uw donatie over maken naar:

Rabobank: NL61 RABO 0335100589 of ING: NL10 INGB 0000387743 ten name van Vereniging Natuurschoon, Nietap o.v.v "Donatie" of iets dergelijks.

Deze donateurs gingen u voor:


Als u er prijs op stelt vermelden wij u met alle plezier als donateur op onze website!