Af en toe vindt er een leden- en begunstigersdag plaats. Deze vindt meestal plaats in het bos rond een bepaald thema.

Als het weer zo ver is ontvangen de leden en begunstigers een uitnodiging!