Vrijwilligers

Er zijn vele beheers- en onderhoudstaken die in het Natuurschoonbos gedaan moeten worden. Voor een aantal taken is vanwege de veiligheid en Arbo aspecten specialistische kennis en/of ervaring nodig. Sommige werkzaamheden kunnen ook alleen maar op grote schaal en/of met zware machines uitgevoerd worden. Deze taken worden dan (via de beheerovereenkomst met de Bosgroep) door professionele bedrijven uitgevoerd.

Gelukkig blijft er nog een heleboel onderhouds- en beheerswerk over dat prima door vrijwilligers uit te voeren is, of zelfs alleen maar door vrijwilligers uit te voeren is. Het gaat vooral om werk dat met de hand gedaan moet worden. Klein snoeiwerk, bladruimen en zwerfvuil ruimen bijvoorbeeld. Gedurende het hele jaar is er daarom een groep vrijwilligers actief in het bos. In principe doen we deze werkzaamheden in het hele gebied vanaf Nietap tot en met de Maatlanden (Roden). De vrijwilligers komen dan ook uit beide dorpen!

Momenteel zijn er voor de Vereniging zo'n 30 vrijwilligers in het bos actief. Een groep van ongeveer 8 personen ruimt bij toerbeurt al het zwerfvuil langs de paden op, en een groep van ongeveer 15 personen werkt één keer per maand een ochtend in het bos. Verder zijn er een aantal vrijwilligers die in kleinere groepjes en vrij zelfstandig timmer-, schilder- en andere klusjes uitvoeren.

Zwerfvuil ruimen

Momenteel zijn er 8 vrijwilligers actief die zwerfvuil ruimen in het bos. Deze groep van 8 mensen is onderverdeeld in twee groepen van 4 vrijwilligers. Vanuit Nietap en Roden gaat er per toerbeurt  iedere week een vrijwilliger door het bos om zwerfvuil te ruimen, vuilnisemmers te legen en eventuele ongewenste zaken op te lossen en/of te melden aan het bestuur van de vereniging. Aan  de hand van een vastgesteld schema maakt iedere vrijwilliger 1 keer per maand zijn/haar ronde door het bos. Gelukkig zijn er ook veel wandelaars en honden-uitlaters die af en toe een papiertje of een blikje mee pikken!

Eén keer in de maand lekker werken in het bosEén keer in de maand lekker werken in het bosSnoeien, sloten schonen, paden herstellen

Elke tweede zaterdag-ochtend van de maand wordt er een vrijwilligersochtend georganiseerd om snoeiwerk, het schonen van sloten en/of het herstel van paden uit te voeren. Daarbij pakt deze groep ook allerlei andere klusjes op die nodig zijn om het bos er verzorgd en opgeruimd uit te laten zien. De groep bestaat ondertussen uit zo'n 20 personen waarvan er op zo'n zaterdagochtend meestal een man of 12 tot 15 aan het werk gaan. Daarbij proberen we in een klein gebiedje meerdere werkzaamheden tegelijk te plannen zodat er 'voor elk wat wils' te doen is.  

Timmer en schilderwerk

Naast bovenstaande werkzaamheden zijn er ook klussen die wat langer duren, die zelfstandig opgepakt kunnen worden en/of door-de-week uitgevoerd kunnen worden. Met deze klussen geven we vrijwilligers de kans om in kleinere groepjes en op zelf gekozen momenten en/of periodes in het bos aan het werk te gaan. Denk daarbij aan het onderhoud aan banken (reinigen en schilderen), informatiepanelen (reinigen en aanpassen), bebording (reinigen, repareren en vervangen) en slagbomen (controleren en vervangen).