Omdat onze vereniging een steeds grotere groep vrijwilligers heeft, en we met die vrijwilligers ook meer werkzaamheden uitvoeren met potentieel gevaarlijke gereedschappen is het steeds belangrijker om wederzijds afspraken over het werk te maken, en die afspraken ook vast te leggen. Daarom heeft de vereniging een vrijwilligers reglement opgesteld. Dit reglement bevat kaders en richtlijnen die nodig zijn om het vrijwilligerswerk in Natuurschoon goed te kunnen doen. Het gaat om logische zaken als het onderschrijven van de doelstellingen van de vereniging, praktische zaken over verantwoordelijkheden en verzekeringen, maar bijvoorbeeld ook afspraken over houding en gedrag. Het reglement schept kaders voor iedereen die in en voor onze vereniging actief is, maar richt zich met name op drie belangrijke groepen van ‘vaste’ vrijwilligers:

  • De afvalruimers,
  • De klussers en snoeiers,
  • De gemotoriseerde maaiers en zagers.

Op basis van het vrijwilligers reglement wordt met alle vrijwilligers binnen de vereniging een vrijwilligers overeenkomst afgesloten. Voor vrijwilligers die met gemotoriseerd gereedschap werken hebben we een aparte overeenkomst opgesteld, omdat bij deze werkzaamheden extra afspraken gelden.

Het Vrijwilligers Reglement van de vereniging is hier te lezen. Het reglement is in de ALV van 29 april 2023 door de vereniging vastgesteld.