Het zorgen voor de eigen en andermans veiligheid staat voorop bij de uitvoering van alle werkzaamheden in Natuurschoon. Het creëren van een veilige werkomgeving gebeurt met en voor elkaar. De zorg voor elkaar en aandacht geven aan elkaar zijn daarom belangrijke voorwaarden bij het werk in het bos. De vereniging vindt het bovendien belangrijk dat er sprake is onderlinge saamhorigheid en dat het werk gezamenlijk wordt uitgevoerd. We rekenen er op dat iedere vrijwilliger wat dat betreft taakvolwassen is en zich daar ook naar gedraagt.

Om de veiligheid van het werk in Natuurschoon te maximaliseren gelden er onder andere de volgende afspraken:

  • Alle vrijwilligers zorgen voor passende kleding en schoeisel tijdens de werkzaamheden. Een lange broek, handschoenen en stevige schoenen zijn minimaal vereist bij werkzaamheden in het bos. Ook in de zomer. Handschoenen kunnen desgewenst door de Vereniging worden verstrekt.
  • Bij de werkzaamheden worden, tenzij expliciet anders overeengekomen, alleen handgereedschappen gebruikt.
  • Handgereedschappen worden in principe verstrekt door de Vereniging en dienen gebruikt te worden waarvoor ze zijn bedoeld.

Bij alle werkzaamheden moet iedere vrijwilliger zorg en aandacht besteden aan zijn/haar/hen eigen veiligheid en die van andere vrijwilligers en omstanders.

  • Werk altijd voorzichtig. In een bos vol met bomen, takken, struiken, prikkeldraad, gaten en sloten zit een ongeluk in een klein hoekje.
  • Neem informatie over het uit te voeren werk, veilig werken en het gebruik van gereedschappen goed in je op als deze mondeling of digitaal verstrekt worden.
  • Zorg ervoor dat er nooit passanten of andere vrijwilligers, anders dan met wie je direct samenwerkt, binnen het valbereik van een tak, struik of boom zijn bij snoei- en zaagwerkzaamheden.
  • Ga nooit in elkaars werkgebied staan. Pas op voor het gereedschap van jezelf en anderen. Gebruik gereedschap waar het voor bedoeld is. Zwaai er niet onnodig mee rond. Leg het gereedschap bij pauzes en bij het opruimen op een veilige manier weg.

Vereniging Natuurschoon is lid van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. De VBNE zet zich in voor professioneel beheer van bos en natuur. De VBNE geeft daartoe onder andere allerlei ARBO-infobladen en veiligheidsinstructie bladen uit. Lees die eens. Een paar daar van staan hier op onze website. Neem er als vrijwilliger kennis van en gebruik ze bij het werk in het bos!

Via de VBNE én via Landschapsbeheer Drenthe hebben onze vrijwilligers ook toegang tot de online cursussen van 'Leer je Groen'. Heb je er behoeft aan om een cursus or training uit dit aanbod te volgen, geef dat dan gerust aan ons door, dan melden we je met alle plezier aan voor een cursus!