Vrijwilligersnieuws

Er wordt door onze leden heel veel fantastisch werk in het Natuurschoon bos gedaan. Werk wat we zonder al deze behulpzame handen nooit voor elkaar zouden krijgen! Al met al zijn er voor de vereniging zo'n 30 vrijwilligers in het bos actief. Een groep van ongeveer 8 personen ruimt bij toerbeurt al het zwerfvuil langs de paden op, en een groep van ongeveer 15 personen werkt één keer per maand een ochtend in het bos. Verder zijn er een aantal vrijwilligers die in kleinere groepjes en vrij zelfstandig timmer-, schilder- en andere klusjes uitvoeren. In onderstaande archief geven we een overzicht van al dit werk.

08-06-2024 - Vandaag was een prima dag voor allerlei onderhoud aan de parkeerplaats aan de Vagevuurselaan. De beukenhaag is gesnoeid, de gaten in de verharding gevuld, de leuning van het bruggetje gerepareerd, alle randen netjes gemaaid. Volgens ons ziet het er weer prima uit! Zo'n klus geeft voldoening!

Met de restjes granulaat hebben we ook nog even wat gaten in de Toutenburgsingel gedicht. Kleine moeite groot plezier dachten we, Peter.

11/11/2023 - Vandaag hebben we een stuk van de rand van het bos langs de Vagevuurselaan afgezet. Dat geeft een mooi kijkje het bos in, maar het geeft ook de jonge beuken langs de weg de gelegenheid om mooi uit te groeien. Bovendien kan de gemeente de sloot dan weer eens goed uithalen. Door wat meer licht, lucht en afwatering zal het het pad door het bosje hopelijk een beetje meer afdrogen.

Het was wel een erg regenachtige dag! Alle buien die ons volgens de radar zouden moeten missen kregen we vol over ons heen... En het bos is al zo nat van de overvloedige regen van de afgelopen maand; de bosvakken, paden en slootjes staan vol water! Het was dus een natte, kleddernatte bedoeling, maar dat drukte de pret niet. Integendeel; het was echt weer eens een klus om met voldoening op terug te kijken!

04-11-2023 - Op zaterdag 4 november 2023 was in heel Nederland de jaarlijkse Natuurwerkdag, een evenement dat bekend staat als de grootste vrijwilligersactie in het groen. Onze vereniging deed ook weer mee. Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers, buurtgenoten en natuurliefhebbers gingen we deze ochtend samen aan de slag. En we hebben een prachtig resultaat bereikt. We hebben weer een deel van de Toutenburgsingel bevrijd van de overdadige ondergroei, met het doel dat bomen weer in volle glorie kunnen schitteren en de recent aangeplante meidoorn, sleedoorn, hondsroos, (bos)vlier en andere ecologisch interessante planten de kans krijgen om zich beter te ontwikkelen. Deze inspanningen dragen niet alleen bij aan het herstel, maar ook aan het behoud van de biodiversiteit in dit gebied. Tevens hebben we hierdoor meer zicht gecreëerd op het betoverende Vagevuur - dat is mooi meegenomen toch?! Het oog wil immers ook wat!

Tijdens de pauze hebben we genoten van koffie, thee, limonade en lekkernijen, wat hernieuwde energie gaf om het werk verder voort te zetten. Hartelijk dank Siny voor deze inspanningen, het smaakte iedereen goed! Na de pauze hebben we de gesnoeide takken zorgvuldig verwerkt tot takkenrillen, waardoor vogels, kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten waardevolle nest- en schuilplaatsen krijgen. Aan het eind van de ochtend ging iedereen moe maar voldaan weer naar huis. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer!

14-10-2023 - Aan het begin van de herfst is er in Natuurschoon altijd lekker veel te doen! Veel snoeiwerk vooral. Deze keer hebben we een kleine boomwal afgezet. Echt zo'n klusje waar we steeds na een jaar of vier, vijf weer terug komen. De takken hebben we in een mooie ril verwerkt. Zo komen we van het hout af, en het vormt een mooie schuilplaats voor allerlei kruipend gespuis.

10-06-20923 - Het was vandaag een zeer productieve dag in het bos! Er is een nieuw "Welkom in Natuurschoon" bordje langs het fietspad gezet, een gesloopt bankje (..) opgeruimd, gaten in de paden gevuld, gesnoeid en véél gras gemaaid langs het fietspaadje op de Toutenburgsingel zodat het weer een genot is om daar langs te fietsen. En tussen de bedrijven door gingen al ons vrijwillige motorzagers vandaag op cursus "Veiligheid en onderhoud van de Motorkettingzaag"!

Weet je trouwens wat de huisregels zijn in het bos? Lees ze maar eens na!

2023-02-11 - Op deze tweede-zaterdag-van-de-maand hebben we de sloten van ons pas verworven stukje bos en weiland bij de Toutenburgsingel vrij gemaakt van blokkades en opschot. We hadden een behoorlijke kluif aan alle struiken, bramen en pollen gras die langs en in de sloot groeiden... Gelukkig was het al een klein beetje voorjaar en de koffie met de baksels van Siny maakten ook veel goed!

14-01-2023 - Vandaag werd er door een grote groep (18 personen!) in het bos gewerkt. Op het menu stond het uithalen van de nodige sloten en het snoeien van de struiken op de oevers. 

Verder zijn de verschillende duikers onder de paden weer eens lekker doorgepord. De koffie en lekkere koek van Siny die we nuttigden in het oude Hertenhok was een hele opsteker in het natte weer! Zo was het al met al een goed begin van het weekend.