SnoeienSnoeien14-03-2015 - Het was niet zo zonnig als de afgelopen week, maar voor een ochtendje snoeien op de Maatlanden was het prima weer. Met z'n zevenen hebben we een ochtend lang zaagwerk gedaan langs het lange zandpad. Beide bermen zijn over een breedte van een paar meter ontdaan van alle opgeschoten groen. Het uitzicht vanaf het groene bankje is tot aan de rand van het bos ontdaan van alle opgeschoten groen, en tot Rolf's genoegen hebben we alle daar nog los rond slingerende takken en stammen opgeruimd. Het ziet er werkelijk als een plaaaatje uit!

Kom je ook eens helpen? Zaterdag 11 april helpen we mee met de Natuurschoon Opschoondag en de maand daarop (9 mei) pakken we weer een ander klusje op. We verzamelen die zaterdag om 08.30 uur bij het Hertenhok.

11 april is er weer een Natuurschoon Opschoondag. Die dag is er voor iedereen die mee wil helpen de gelegenheid om eens lekker de handen uit de mouwen te steken. Vanaf negen uur tot ongeveer half één willen we met zoveel mogelijk vrijwilligers; bestuursleden, timmerlieden, snoeiers én de zwerfvuilruimers, een grote opruimactie houden om het bos weer klaar te maken voor het voorjaar. Een leuke gelegenheid voor alle belangstellenden voor een ochtendje kennismaken met het werk in het bos? We willen zo veel mogelijk rommel opruimen die bij de gebruikelijke zwerfvuil wandelingetjes blijft liggen, zoals stenen, paaltjes, planken, prikkeldraad, etc... Ook zullen alle informatieborden en bankjes weer schoongemaakt worden.

Aanmelden voor een klusje in het bos kan per e-mail via .