Vandaag, 9 januari, waren we met een groep van 8 vrienden van het bos (vrijwilligers) aan het werk is een bosvak aan de zuidkant van de Toutenburgsingel. Daar ligt een stukje bos van Staatsbosbeheer tegen ons bos aan met een paadje dat op een
prachtig plekje in ons bos uit komt. Voor ons reden genoeg om wat energie aan het onderhoud van dit pad van de 'buren' te besteden. In overleg met Staatsbosbeheer hebben we groot onderhoud gepleegd aan de dam die toegang geeft tot dit bosje en deze begaanbaar gemaakt met een flinke lading woudzand.

Eerst is er met een aantal man een kering gemaakt die de klei vast legt en het zand de gelegenheid geeft om zich goed te zetten. Deze kering bestaat uit een stel stevige boomstammen, opgesloten door uit het bos gezaagde paaltjes.

     

Ondertussen was de andere helft van de groep stroomopwaarts aan het werk om de sloot te schonen en een perceel bos op te ruimen. Hier zaten allerlei slootjes, greppels en duikertjes verstopt met blad en modder. Op zich is dit niet erg, maar het overvloedige water houdt de oppervlakte laag van het bos en de kleinere paden wel erg nat.

     

 Na al deze arbeid was de koffie natuurlijk weer meer dan welkom! Ron en Gelinda zorgden uitstekend voor de catering! Ondertussen naderde het werk aan de dam al zijn voltooiing. Tussen de boomstammen aan de zijkant is een dukke kuub woudzand gestort. Traditiegetrouw werden de eerste wandelaars die toevallig voorbij kwamen er van overtuigd om de openingshandeling te verrichten ;-) 

     

In één moeite door is een tweede drasse plek in het pad, waar al een 'omloopje' was ontstaan, van een lading zand voorzien. Het wandelingetje over dit pad is er volgens ons een stuk aantrekkelijker op geworden!

     

Het slootjes werk en het opruimen van allerlei opschietend groen was ondertussen ook klaar. Al met al konden we moe en voldaan naar huis!