Afgelopen zaterdag, 11 maart, wachtte ons weer een nieuwe klus in het bos. Langs het fietspad bij en in de rand van het 'Exotenbosje' werd grote schoonmaak gehouden. Allerlei wild opschietende struikjes, bramen (veel bramen!), berken, elzen en ander gebroed werd weg gewerkt door een klein groepje vrijwilligers. Het fietspad is er een stuk lichter en prettiger op geworden. In de rand van het bosje is veel meer 'lucht' gekomen, wat prettig is voor vogels en het uitgroeien van de bomen ten goede komt.

 Het nieuwe 'Berkenbord' werd door vele voorbijgangers gelezen. We zagen verschillende personen een foto maken van de adres gegevens! Wie weet levert het wat op!