Vrijwilligersnieuws

Er wordt door onze leden heel veel fantastisch werk in het Natuurschoon bos gedaan. Werk wat we zonder al deze behulpzame handen nooit voor elkaar zouden krijgen! Al met al zijn er voor de vereniging zo'n 30 vrijwilligers in het bos actief. Een groep van ongeveer 8 personen ruimt bij toerbeurt al het zwerfvuil langs de paden op, en een groep van ongeveer 15 personen werkt één keer per maand een ochtend in het bos. Verder zijn er een aantal vrijwilligers die in kleinere groepjes en vrij zelfstandig timmer-, schilder- en andere klusjes uitvoeren. In onderstaande archief geven we een overzicht van al dit werk.

Afgelopen zaterdag 12 mei hebben we een nieuwe methode uitgeprobeerd om het onkruid in het labyrint te bestrijden. We willen het achterstallig onderhoud natuurlijk niet weer zo ver op laten lopen dat er over een paar jaar weer serieus afplagwerk nodig is... En we willen ook noooit meer op de knieën liggen te wieden. Als experiment hebben we een onkruid brander gehuurd. Daarmee is al het resterende onkruid in het labyrint 'aangefruit'. Het verlept dan en gaat dood. Na een paar keer herhalen zullen ook de wortels wel bezwijken en zijn we van een boel werk af. Dat is tenminste het idee. 

Het eerste resultaat ziet er zeer veelbelovend uit. Het werk is dan ook zeer grondig aangepakt. Geen sprietje is aan de vlam ontsnapt. Over een paar weken gaan we op herhaling, en dan in de zomer nog een keer.

Parallel aan het branden zijn ook de laatste restanten gras afgeplagd en is er in de omgeving veel klein snoeiwerk gedaan. Het was weer een productieve ochtend!

De groep zaterdag-ochtend vrijwilligers heeft vandaag fantastisch werk geleverd in het labyrint! Met man en macht is er gewerkt om het labyrint aan de vergetelheid te ontrukken. Het was dan ook wel aan deze grondige schoonmaakbeurt toe. Op verschillende plekken konden hele plaggen gras van de paadjes af gestoken worden, vooral langs de buitenrand. Om een beetje vaart in de werkzaamheden te krijgen was weer een borstel machine gehuurd. Maar zo'n machine moet natuurlijk wel rond geduwd worden; een zware klus voor een man of twee/drie, bij toerbeurt. Voor de rest van de groep bood het labyrint genoeg schep, hark, borstel en wroet-werk om ons een lange ochtend bezig te houden!

We zijn natuurlijk heel benieuwd wat er de komende weken uit de modder tevoorschijn komt, maar de vooruitzichten zijn goed. Een beetje zon er op en af en toe harken en borstelen, en dan over een paar weken met de onkruidbrander er over - wij hebben er vertrouwen in dat er straks weer een prachtig (zichtbaar) labyrint ligt! Wil je een keertje mee helpen aan deze klus? Geef je op, bel 06 54366783 om je aan te melden!

Afgelopen zaterdag 10 maart viel onze vaste zaterdag-klusdag samen met de landelijke actie NL Doet. Een mooie gelegenheid om samen met een groep vrijwilligers die zich via de NL Doet website aangemeld heeft het nodige snoeiwerk uit te voeren langs het fietspad in het 'voorste bos'. We hebben alle gesnoeide takken en boompjes in een takkenril verwerkt. Voor vogels en kleine zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een lekker plekje om te overwinteren, en heel veel insecten maken gebruik van de beschermende takkenril om te schuilen. Er is de hele ochtend hard aangepoot en het is leuk om te zien hoe veel werk er dan verzet kan worden!

Door de strook begroeiing onder de eiken helemaal af te zetten komt deze oude bomenrij weer mooi in het zicht! Natuurlijk was er halverwege de ochtend koffie, thee en chocolademelk voor het werkvolk. Toen we rond een uur of twaalf huiswaarts togen togen konden moe maar voldaan terugkijken op deze geslaagde klus! Jens, Jan, Reinder, Menno, Loni & Erwin -  bedankt voor jullie bijdrage aan het onderhoud van ons bos. Als het naar meer smaakt zijn jullie van harte welkom, een volgende tweede-zaterdag-van-de-maand!

In vervolg op de werkzaamheden van gister werd er vandaag weer op het Vagevuur gewerkt. Met behulp van een paar lange steigerplanken van Meindert Snip konden ook de takken in het dunne ijs langs de waterkant bereikt worden. Als ware evenwichtskunstenaars wisten we zo ook de laatste opschietende takken weg te snoeien.

Kijk eens naar het resultaat van het snoeiwerk. Allerlei kleine takken hebben we op het eiland achter gelaten voor de vogels. Er is zelfs een lading vers gemaaid riet als nestmateriaal van de wal naar het eiland gesleept. Al snel namen de eerste vreemde vogels hun intrek op het eiland!! Het was er naar verluid prima toeven in de steeds warmer wordende zon! (Ondertussen begon het ijs steeds meer te kraken!) Karel kreeg vandaag hulp van Tiddens bij het maaien van het riet zodat ook dat klusje aan het eind van de ochtend helemaal klaar was. Complimenten! Het waren twee zeer succesvol verlopen ochtenden. We hebben met z'n allen heel hard gewerkt en iedereen mag met veel voldoening op deze klus terug kijken!

Omdat de vorst het Vagevuur eindelijk weer eens goed in haar greep heeft kwam vandaag (2 maart) een groep vrijwilligers bijeen om rond het Vagevuur te snoeien. Vooral het snoeien van de bosjes op het eilandje stond hoog op de verlanglijst! In onderstaande foto's is goed te zien dat de actie meer dan geslaagd is. Op een paar bosjes die het ijs zeer dun gehouden hadden na is het hele eiland gesnoeid.

Ook het riet werd gemaaid. Jan en Karel hadden er zo te zien nog een beste klus aan, maar het loont de moeite; alles wat we nu doen hoeft niet door een aannemer opgepakt te worden!! Er zijn nog een aantal bosjes rond het eiland blijven staan, en ook her en der langs de randen van het vagevuur staat nog allerlei opschot, dus morgen gaan we weer verder. We verzamelen om 09:00 uur bij het Vagevuur! Meldt je gerust aan. Per e-mail via vrijwilligers@natuurschoon-nietap of telefonisch bij Tjerk op 06 54366783

Op 10 februari hebben de zaterdagse boswerkers een kleine houtwal aan het fietspad afgezet en in een mooie takkenril verwerkt. Op veel plaatsen in ons bos kan het snoeihout plat verwerkt worden zodat het snel verdwijnt, maar soms leent de situatie zich beter voor een ril. En dat heeft allerlei voordelen; voor vogels en kleine zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-,  voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren, en heel veel insecten maken gebruik van de beschermde plekjes in de takkenril om te schuilen. En we komen mooi van al het snoeihout af!

Na een kleine twee uurtjes werken is de koffie altijd een welkome onderbreking! Even de rug ontspannen en de handen warmen. Meteen een goede gelegenheid voor een foto van het werkvolk! Na afloop van de werkzaamheden ziet het er prachtig uit, al is het werk nog niet helemaal af. Volgende maand volgt het staartje!

Zaterdag 13 januari zijn diverse slootjes in het bos geschoond. Een aantal in het voorste bos rond de Hertenweide en een grote verstopping ten noord-westen van de Maatlanden. Ondertussen werd ook het laatste restje opschot op de Hertenweide gesnoeid.

Het is altijd een genot om te zien hoe veel water er in beweging komt als de sloten geschoond worden. Overal beginnen stroompjes uit de bosvakken te lopen en de sloten vullen zich met kleine beekjes.

Om een half verstopte duiker eens lekker door te spoelen hebben we de voor we met de werkzaamheden begonnen de doorstroming geblokkeerd met een schuif. Als die door Wim ceremonieel weggetrokken wordt spuit het water de buis schoon en kolkt een stroom water het bos uit. Heerlijk spelen met water!! Op de Maatlanden wordt een grote verstopping verholpen. Het wegstromende water trekt een mooie draaikolk boven de duiker.