Vrijwilligersnieuws

Er wordt door onze leden heel veel fantastisch werk in het Natuurschoon bos gedaan. Werk wat we zonder al deze behulpzame handen nooit voor elkaar zouden krijgen! Al met al zijn er voor de vereniging zo'n 30 vrijwilligers in het bos actief. Een groep van ongeveer 8 personen ruimt bij toerbeurt al het zwerfvuil langs de paden op, en een groep van ongeveer 15 personen werkt één keer per maand een ochtend in het bos. Verder zijn er een aantal vrijwilligers die in kleinere groepjes en vrij zelfstandig timmer-, schilder- en andere klusjes uitvoeren. In onderstaande archief geven we een overzicht van al dit werk.

Voor onze vrijwilligers afgelopen zaterdag 8 april aan het werk konden was er eerst een vervelend klusje te klaren. Eén of ander onverlaat had een stereo-meubel in de sloot bij de parkeerplaats gedumpt. Lekker makkelijk! En de gemeenschap mag het opruimen. Niet de gemeente, want Natuurschoon is particulier terrein. En dan ook nog in de sloot wat alleen maar voor extra werk, vervuiling en kosten zorgt. Doe dat eens niet! ....

Goed, vol goede moed zijn we begonnen aan het verbeteren van het pad rond de weilandjes op de Maatlanden. Elders uit het bos werden een paar overbodig geworden betonbuizen opgepikt die goed hergebruikt konden worden bij de uit te voeren werkzaamheden. Dat was een hele zeul! Die oude betonbuizen zijn loodzwaar en onhandelbaar. Al rollend kregen we ze echter vrij aardig op hun toekomstige bestemming. De uitwaterende greppeltjes in het wandelpad worden van duikertjes voorzien om aan de huidige modderpoelen in het pad een eind te maken. 

   

 Dit diepgravend en scheppend werk geeft gelukkig veel voldoening. We kregen het werk nog niet af, maar het eerste resultaat ziet en veelbelovend uit! 

     

 In mei pakken we het vervolg van de klus op. Wil je ook eens mee komen helpen? Je bent van harte welkom!

Afgelopen zaterdag, 11 maart, wachtte ons weer een nieuwe klus in het bos. Langs het fietspad bij en in de rand van het 'Exotenbosje' werd grote schoonmaak gehouden. Allerlei wild opschietende struikjes, bramen (veel bramen!), berken, elzen en ander gebroed werd weg gewerkt door een klein groepje vrijwilligers. Het fietspad is er een stuk lichter en prettiger op geworden. In de rand van het bosje is veel meer 'lucht' gekomen, wat prettig is voor vogels en het uitgroeien van de bomen ten goede komt.

 Het nieuwe 'Berkenbord' werd door vele voorbijgangers gelezen. We zagen verschillende personen een foto maken van de adres gegevens! Wie weet levert het wat op!

Zaterdag 11 februari wachtte er weer een nieuwe klus in het bos. Het plan was slootjes schonen en wat snoeiwerk! Maar dat zat tegen; de vorst had de afgelopen dagen zo hard doorgezet dat alle sloten al weer bevroren waren. Op het meest cruciale punt in de waterafvoer aan de kant van Roden hebben we het ijs aan stukken geslagen om de sloot te kunnen schonen en de lange duiker onder het fietspad goed te kunnen ontstoppen, maar daarna restte ons slechts snoeiwerk. Voordeel van de vorst was wel dat we rond de sloten vrijuit konden werken zonder kans op een nat pak! 

 Langs het fietspad, verschillende paden en rond de brede sloot langs het fietspad op de Maatlanden hebben we heel wat nuttig snoeiwerk kunnen doen. een heel stuk bos ziet er weer mooi en verzorgd uit.

Zaterdag 14 januari, de reguliere tweede zaterdag van de maand, wachtte er weer een nieuwe klus in het bos. Slootjes schonen! Eindelijk zat er wat water is de sloten zodat dit klusje mogelijk werd. Met de sloothaken waarmee we het blad en takken uit de sloten trekken kunnen we nauwelijks uit de voeten in een droge sloot. Het is zwaar werk maar het resultaat geeft ons iedere keer weer veel voldoening. Als het overtollige water spuit het bos uit!

Als onderdeel van de werkzaamheden werden ook de schouders van de sloten vrij gemaakt van opschietend groen zodat ze voor toekomstig opschonen bereikbaar blijven. Een ander klusje was het vrij snoeien van het pad naar de camping. Mathijs ging daarbij de strijd aan met enkele uit de kluiten gewassen klimplanten. Hij heeft een heel aantal bomen kunnen schonen. En al het luie zweet is er weer uit ;-)

Al met al weer een goed bestede ochtend!

Afgelopen weekend is er weer enthousiast in het bos gewerkt. Maar voor we daar kort verslag van doen is een complimentje aan Jan en Karel op zijn plaats! Zij hebben in een prachtige uitbreiding van ons gereedschap rek gezorgd zodat al het nieuwe gereedschap goed droog, schoon en veilig opgehangen kan worden. Het is een lust voor het oog!!

Gewapend met fietstassen vol zagen en knippers zijn we zaterdag richting het Vagevuur en Exotenbosje getogen. Hier zijn we al een paar maanden bezig met groot onderhoud. Er wordt wat 'licht' in de randen van het bosje gemaakt, met hier en daar een diepere insteek, en verschillende stukken van het bosje worden wat uitgedund. Rond het Vagevuur halen we steeds meer van het weelderig opschietende groen weg zodat de vormen van de Pingo weer zichtbaar worden. Deze keer was er ook een spannende vis-actie nodig om allerlei eerder gesnoeide takken uit het water te vissen.... Er moet natuurlijk wel gepriksleed kunnen worden als het straks gaat vriezen!!

Na de geslaagde Natuurwerkdag van vorige week was deze zaterdag de 13e november al weer een grote groep vrijwilligers in ons Natuurschoon aan het werk met een restje van het werk van vorige week en en een grote klus rond het (voormalige) exotenbosje. Bij aankomst bij het Vagevuur werden we verrast door een dun vliesje ijs! De eerste prille zonnestralen schenen prachtig door het bos en over het water! Rond het Vagevuur hebben we voornamelijk de rare stobben ingekort die bij de eerdere werkzaamheden achter gebleven waren. De rest van het werk rond het Vagevuur pakken we op een later moment op.

     

Een groot deel van de groep is meteen aan het werk gegaan rond het (voormalige) Exotenbosje. Hier zijn we nog wel een paar keer bezig om een strook van een meter of tien breed aan alle randen vrij te zetten. We proberen er een mooi natuurlijk geschakeerde rand van te maken. Later doen we een speurtocht naar de (schaarse!) lindes in dit bosje zodat we die goed vrij kunnen zetten en we dunnen al het opschietende hout eens stevig uit. Op den duur zal hier een gezond loofbosje met een grote variëteit aan soorten ontstaan. 

     

Zoals je wel ziet is het het heerlijk werken in Natuurschoon! Zeker dit uitdun werk is niet al te zwaar werk en lekker gevarieerd. Als je het goed aanpakt kom je zonder spierpijn thuis ;-) 

     

Afgelopen vrijdag 8 juli heeft een groep enthousiastelingen het labyrint in Natuurschoonbos weer aan de vergetelheid ontrukt! In het afgelopen voorjaar was er weer veel gras over de randen van de paadjes gegroeid. De buitenste ring was op enkele plaatsen zelfs al geheel verdwenen! Gewapend met spades, batsen, schrapers, harken, schoffels een borstelmachine en veel goede moed is de groep aan het werk gegaan. 

     

Halverwege de ochtend zorgde Ineke namens het bestuur van de vereniging voor de welverdiende koffie met koek.