Vrijwilligersnieuws

Er wordt door onze leden heel veel fantastisch werk in het Natuurschoon bos gedaan. Werk wat we zonder al deze behulpzame handen nooit voor elkaar zouden krijgen! Al met al zijn er voor de vereniging zo'n 30 vrijwilligers in het bos actief. Een groep van ongeveer 8 personen ruimt bij toerbeurt al het zwerfvuil langs de paden op, en een groep van ongeveer 15 personen werkt één keer per maand een ochtend in het bos. Verder zijn er een aantal vrijwilligers die in kleinere groepjes en vrij zelfstandig timmer-, schilder- en andere klusjes uitvoeren. In onderstaande archief geven we een overzicht van al dit werk.

Zaterdag 14 januari, de reguliere tweede zaterdag van de maand, wachtte er weer een nieuwe klus in het bos. Slootjes schonen! Eindelijk zat er wat water is de sloten zodat dit klusje mogelijk werd. Met de sloothaken waarmee we het blad en takken uit de sloten trekken kunnen we nauwelijks uit de voeten in een droge sloot. Het is zwaar werk maar het resultaat geeft ons iedere keer weer veel voldoening. Als het overtollige water spuit het bos uit!

Als onderdeel van de werkzaamheden werden ook de schouders van de sloten vrij gemaakt van opschietend groen zodat ze voor toekomstig opschonen bereikbaar blijven. Een ander klusje was het vrij snoeien van het pad naar de camping. Mathijs ging daarbij de strijd aan met enkele uit de kluiten gewassen klimplanten. Hij heeft een heel aantal bomen kunnen schonen. En al het luie zweet is er weer uit ;-)

Al met al weer een goed bestede ochtend!

Afgelopen weekend is er weer enthousiast in het bos gewerkt. Maar voor we daar kort verslag van doen is een complimentje aan Jan en Karel op zijn plaats! Zij hebben in een prachtige uitbreiding van ons gereedschap rek gezorgd zodat al het nieuwe gereedschap goed droog, schoon en veilig opgehangen kan worden. Het is een lust voor het oog!!

Gewapend met fietstassen vol zagen en knippers zijn we zaterdag richting het Vagevuur en Exotenbosje getogen. Hier zijn we al een paar maanden bezig met groot onderhoud. Er wordt wat 'licht' in de randen van het bosje gemaakt, met hier en daar een diepere insteek, en verschillende stukken van het bosje worden wat uitgedund. Rond het Vagevuur halen we steeds meer van het weelderig opschietende groen weg zodat de vormen van de Pingo weer zichtbaar worden. Deze keer was er ook een spannende vis-actie nodig om allerlei eerder gesnoeide takken uit het water te vissen.... Er moet natuurlijk wel gepriksleed kunnen worden als het straks gaat vriezen!!

Na de geslaagde Natuurwerkdag van vorige week was deze zaterdag de 13e november al weer een grote groep vrijwilligers in ons Natuurschoon aan het werk met een restje van het werk van vorige week en en een grote klus rond het (voormalige) exotenbosje. Bij aankomst bij het Vagevuur werden we verrast door een dun vliesje ijs! De eerste prille zonnestralen schenen prachtig door het bos en over het water! Rond het Vagevuur hebben we voornamelijk de rare stobben ingekort die bij de eerdere werkzaamheden achter gebleven waren. De rest van het werk rond het Vagevuur pakken we op een later moment op.

     

Een groot deel van de groep is meteen aan het werk gegaan rond het (voormalige) Exotenbosje. Hier zijn we nog wel een paar keer bezig om een strook van een meter of tien breed aan alle randen vrij te zetten. We proberen er een mooi natuurlijk geschakeerde rand van te maken. Later doen we een speurtocht naar de (schaarse!) lindes in dit bosje zodat we die goed vrij kunnen zetten en we dunnen al het opschietende hout eens stevig uit. Op den duur zal hier een gezond loofbosje met een grote variëteit aan soorten ontstaan. 

     

Zoals je wel ziet is het het heerlijk werken in Natuurschoon! Zeker dit uitdun werk is niet al te zwaar werk en lekker gevarieerd. Als je het goed aanpakt kom je zonder spierpijn thuis ;-) 

     

Afgelopen vrijdag 8 juli heeft een groep enthousiastelingen het labyrint in Natuurschoonbos weer aan de vergetelheid ontrukt! In het afgelopen voorjaar was er weer veel gras over de randen van de paadjes gegroeid. De buitenste ring was op enkele plaatsen zelfs al geheel verdwenen! Gewapend met spades, batsen, schrapers, harken, schoffels een borstelmachine en veel goede moed is de groep aan het werk gegaan. 

     

Halverwege de ochtend zorgde Ineke namens het bestuur van de vereniging voor de welverdiende koffie met koek.

Afgelopen zaterdag 13 februari zijn de bermen en slootranden van de paden rond het (voormalige) 'exotenbosje' gesnoeid. Op dit terreintje tussen het Vagevuur en boerderij Vege Vuir groeiden tot een jaar of tien geleden allemaal sparren van een uit de hand gelopen kerstbomenplan of productiebosje. Nu is het een woud van opschietend loofhout met schuilplaatsen voor vogeltjes en reeën. Op diverse plekken kan je de karakteristieke 'draai' van het leger van een ree terugvinden. De slootranden buiten dit bosje zijn danig gesnoeid om het machinaal uithalen van de sloot mogelijk te maken. Met de hand is dat in de huidige staat niet te doen. Bij de kronkel in het fietspad zijn etterlijke meters braam weg gehaald, ook om deze bocht overzichtelijker, en dus veiliger, te maken voor de fietsers.

     

Zaterdag 16 januari stonden we met een klein groepje actievelingen paraat voor het schonen van de sloot ten zuid-oosten van de maatlanden, vanaf het fietspad richting de rondweg. In het bosje van SBB waar deze sloot doorheen gaat hebben we de nodige obstakels opgeruimd. Veel bleek er niet te doen want iemand was ons te vlug af geweest en had de ergste verstoppingen al geruimd. Desalniettemin hebben we er het nodige plezier gehad! Spelen met water, altijd leuk!

     
     

Na al deze arbeid was de koffie natuurlijk weer meer dan welkom! We droken dus nog een slokkie en togen mooi op tijd weer huiswaarts.

Achteraf is het leuk om te lezen dat deze 'sloot' zoals ik het zo oneerbiedig noemde, de bovenloop van de Zulther Bitse vormt. Lees vooral de boeiende beschrijving van dit stroompje die Albert-Willem Hummel geschreven heeft in een lange serie blogs!

Vandaag, 9 januari, waren we met een groep van 8 vrienden van het bos (vrijwilligers) aan het werk is een bosvak aan de zuidkant van de Toutenburgsingel. Daar ligt een stukje bos van Staatsbosbeheer tegen ons bos aan met een paadje dat op een
prachtig plekje in ons bos uit komt. Voor ons reden genoeg om wat energie aan het onderhoud van dit pad van de 'buren' te besteden. In overleg met Staatsbosbeheer hebben we groot onderhoud gepleegd aan de dam die toegang geeft tot dit bosje en deze begaanbaar gemaakt met een flinke lading woudzand.

Eerst is er met een aantal man een kering gemaakt die de klei vast legt en het zand de gelegenheid geeft om zich goed te zetten. Deze kering bestaat uit een stel stevige boomstammen, opgesloten door uit het bos gezaagde paaltjes.

     

Ondertussen was de andere helft van de groep stroomopwaarts aan het werk om de sloot te schonen en een perceel bos op te ruimen. Hier zaten allerlei slootjes, greppels en duikertjes verstopt met blad en modder. Op zich is dit niet erg, maar het overvloedige water houdt de oppervlakte laag van het bos en de kleinere paden wel erg nat.