Vrijwilligersnieuws

Er wordt door onze leden heel veel fantastisch werk in het Natuurschoon bos gedaan. Werk wat we zonder al deze behulpzame handen nooit voor elkaar zouden krijgen! Al met al zijn er voor de vereniging zo'n 30 vrijwilligers in het bos actief. Een groep van ongeveer 8 personen ruimt bij toerbeurt al het zwerfvuil langs de paden op, en een groep van ongeveer 15 personen werkt één keer per maand een ochtend in het bos. Verder zijn er een aantal vrijwilligers die in kleinere groepjes en vrij zelfstandig timmer-, schilder- en andere klusjes uitvoeren. In onderstaande archief geven we een overzicht van al dit werk.

Afgelopen vrijdag 8 juli heeft een groep enthousiastelingen het labyrint in Natuurschoonbos weer aan de vergetelheid ontrukt! In het afgelopen voorjaar was er weer veel gras over de randen van de paadjes gegroeid. De buitenste ring was op enkele plaatsen zelfs al geheel verdwenen! Gewapend met spades, batsen, schrapers, harken, schoffels een borstelmachine en veel goede moed is de groep aan het werk gegaan. 

     

Halverwege de ochtend zorgde Ineke namens het bestuur van de vereniging voor de welverdiende koffie met koek.

Afgelopen zaterdag 13 februari zijn de bermen en slootranden van de paden rond het (voormalige) 'exotenbosje' gesnoeid. Op dit terreintje tussen het Vagevuur en boerderij Vege Vuir groeiden tot een jaar of tien geleden allemaal sparren van een uit de hand gelopen kerstbomenplan of productiebosje. Nu is het een woud van opschietend loofhout met schuilplaatsen voor vogeltjes en reeën. Op diverse plekken kan je de karakteristieke 'draai' van het leger van een ree terugvinden. De slootranden buiten dit bosje zijn danig gesnoeid om het machinaal uithalen van de sloot mogelijk te maken. Met de hand is dat in de huidige staat niet te doen. Bij de kronkel in het fietspad zijn etterlijke meters braam weg gehaald, ook om deze bocht overzichtelijker, en dus veiliger, te maken voor de fietsers.

     

Zaterdag 16 januari stonden we met een klein groepje actievelingen paraat voor het schonen van de sloot ten zuid-oosten van de maatlanden, vanaf het fietspad richting de rondweg. In het bosje van SBB waar deze sloot doorheen gaat hebben we de nodige obstakels opgeruimd. Veel bleek er niet te doen want iemand was ons te vlug af geweest en had de ergste verstoppingen al geruimd. Desalniettemin hebben we er het nodige plezier gehad! Spelen met water, altijd leuk!

     
     

Na al deze arbeid was de koffie natuurlijk weer meer dan welkom! We droken dus nog een slokkie en togen mooi op tijd weer huiswaarts.

Achteraf is het leuk om te lezen dat deze 'sloot' zoals ik het zo oneerbiedig noemde, de bovenloop van de Zulther Bitse vormt. Lees vooral de boeiende beschrijving van dit stroompje die Albert-Willem Hummel geschreven heeft in een lange serie blogs!

Vandaag, 9 januari, waren we met een groep van 8 vrienden van het bos (vrijwilligers) aan het werk is een bosvak aan de zuidkant van de Toutenburgsingel. Daar ligt een stukje bos van Staatsbosbeheer tegen ons bos aan met een paadje dat op een
prachtig plekje in ons bos uit komt. Voor ons reden genoeg om wat energie aan het onderhoud van dit pad van de 'buren' te besteden. In overleg met Staatsbosbeheer hebben we groot onderhoud gepleegd aan de dam die toegang geeft tot dit bosje en deze begaanbaar gemaakt met een flinke lading woudzand.

Eerst is er met een aantal man een kering gemaakt die de klei vast legt en het zand de gelegenheid geeft om zich goed te zetten. Deze kering bestaat uit een stel stevige boomstammen, opgesloten door uit het bos gezaagde paaltjes.

     

Ondertussen was de andere helft van de groep stroomopwaarts aan het werk om de sloot te schonen en een perceel bos op te ruimen. Hier zaten allerlei slootjes, greppels en duikertjes verstopt met blad en modder. Op zich is dit niet erg, maar het overvloedige water houdt de oppervlakte laag van het bos en de kleinere paden wel erg nat.

     

Op 12 december waren de vrijwilligers van Natuurschoon Nietap aan het werk in het bos aan de kant van Roden. De naar het zuid-westen uitwaterende sloot die onder het fietspad door gaat heeft jaarlijks een grote beurt nodig om onnodig hoge waterstanden en het volledig onder lopen van het bos te voorkomen. Door de noeste arbeid van de voorgaande jaren gaat deze klus ons gelukkig steeds makkelijker af. Echt grote blokkades zijn er al jaren niet meer en graafwerk is haast niet meer nodig.

     

De helft van de groep trok weer vele kubieke meters blad en takken uit de sloten, de rest van de groep snoeide het her en der opgeschoten groen weg langs het prachtige pad om de twee kleine weilandjes.

14 november dook een grote groep vrijwilligers de sloten van het voorste bos in. Enkele stoere kerels trokken vele kubieke meters blad en takken uit de sloten, de rest van de groep snoeide weer allerlei her en der opgeschoten groen langs de paden weg. Daardoor komen de prachtige lanen weer goed uit de verf. De dames die de enorme partij braamstruiken rond de oude beuk weg haalden mogen niet onvermeld blijven! Zij verrichtten een ware heldendaad! Het handige gereedschap van Yvonne zetten we meteen op het verlanglijstje voor Sinterklaas! Na afloop van de werkzaamheden spoot het water door de sloot het bos uit. Op de grondwaterstand heeft dat geen invloed, maar op de toegankelijkheid van paden en bijvoorbeeld de Hertenweide wel! Goed werk dus.

     

 

10 oktober ging een groepje vrijwilligers aan het werk in het voorste bos om alle in de afgelopen jaren opgeschoten groen uit de bermen van het lange pad parallel aan het fietspad weg te snoeien. Doordat deze werkzaamheden regelmatig uitgevoerd worden is dit tegenwoordig een relatief kleine klus. Met klein materieel is dit dan ook prima te doen! Als je eens mee wilt helpen, meldt je dan gerust aan als vrijwilliger. Er is altijd voor iedereen een passende klus te vinden.

     

Op de Hertenweide werd ondertussen een nieuw cohort welpen ingezworen in de groep.